Menerga

Målerom

På den ene siden krever målerommene et svært nøyaktig klimaanlegg, siden selv de minste svingningene kan påvirke presisjonsmålinger. På den annen side må forholdene også tilrettelegge for et utmattelsesfritt og konsentrert arbeid. Dette inkluderer et trekkfritt eller minimalt med trekk, samt et konstant oksygennivå og muligheten for å minimere lukt eller støvbelastning gjennom regulert luftutskiftning.

Følg oss på våre sosiale kanaler