Menerga

Presisjon

Et presist satt inneklima er essensielt, ikke bare for mennesker, men særlig for følsomt utstyr så vel som hos museer og bibliotek der utstilte objekter må beskyttes fra forringelse. Vi i Menerga jobber ikke bare etter åpenbare faktorer som temperatur, luftfuktighet og luftkvalitet. Med godt over 30 års erfaring og mer en 40 000 installerte aggregater over hele verden vet vi at man ikke bare kan beregne ut fra noen få faktorer, men at man må se helheten for å skape en optimal løsning. Vi integrer eksterne faktorer som solstråling og uteklima i våre planer samtidig som vi tar med mange andre påvirkningsfaktorer som rommet utforming, lysinstallasjoner eller andre varmekilder. Vi utvikler den perfekte løsningen i samarbeid med alle som deltar i prosjektet. Derfor må vi på forhånd beklage at vi stiller dere flere spørsmål enn dere kanskje er vant med fra andre leverandører – men på den andre siden kommer dere på grunn av alle disse spørsmålene til å spare både tid og penger.

Følsomheten og skjørheten til gjenstander som ofte er oppbevart eller ustilt på biblioteker og museer forklarer kravene til maksimal presisjon og nøyaktighet til ventilasjonen. Dårlig kontrollert relativ fuktighet utsetter bøker og verdifulle utstillingsgjenstander for slitasje og tidlig aldring, men kan i ekstreme tilfeller føre til total ødeleggelse som resultat av mugg. I gjennom en dag i et slikt lokale – og som et resultat av faktorer som konstant endring i antall gjester – må endringer i romklimaet knne kompenseres for så fort og effektivt som mulig. Intelligente klimaanlegg fra Menerga sørger for riktige og nøyaktige temperatur- og fuktnivåer.  

En ofte oversett, men likevel viktig, bieffekt av slike systemer i biblioteker og museer er påvirkningen det har på gjestene. De føler seg bra og komfortable. Dette gir en mulig ubevisst, men svært viktig positiv effekt på både personlige og økonomiske nivåer.

Kostnaden kan selvfølgelig ikke bli oversett, men de kan bli minimert ved to hovedmåter: først og fremst, det lave energiforbruket til Menerga-løsningene resulterer i lave driftskostnader. For det andre, erfaring har vist at riktig klima leder til økt effektivitet og innsats hos de ansatte. Samtidig som det kan være med på å holde de ansatte friske og holde sykefraværet lavt.  

Underkategorier

Mer informasjon

Følg oss på våre sosiale kanaler