Menerga

Prosessindustri

Ved prosess klimatisering finnes det ingen rom for feil. Avhengig av bruken kan et avvik fra de veldefinerte parameterne innen klimatisering, ventilasjons- eller temperaturreguleringen resultere i en forringelse av produktkvaliteten eller til og med full produksjonstopp. Menerga-aggregatene er designet for å produsere en nøyaktig definert og hygienisk feilfri tilstand. I tillegg til å redusere energibehovet må luftbehandlingsenheter for denne oppgaven ha et smart kontrollsystem som lett kan integreres i systemlandskapet.

 

Følg oss på våre sosiale kanaler