Menerga

Næringsmiddelindustri

I Næringsmiddelindustrien er nøyaktige fuktighetsnivåer ofte en forutsetning for suksess. Avhengig av de nøyaktige bruks- og driftsområdene, kan et avvik fra de forhåndsdefinerte parameterne innen fuktighet, ventilasjon og/eller temperatur resultere i både nedetid og kvalitetstap i produktet. I tillegg så er det et hygienisk aspekt som må tas høyde for. Menerga-enhetene er designet for å opprettholde presise forhold når som helst. I tillegg til reduksjonen i energibehovet må luftbehandlingsenheten for denne oppgaven ha et intelligent kontrollsystem som lett kan integreres i prosesslandskapet.

 

Følg oss på våre sosiale kanaler