Menerga

Laboratorier

 

Laboratorier må følge strenge hygienekrav, noe som blant annet betyr at man må unngå forurensning fra bakterier og virus. I spesielle høyrisikosoner er det også nødvendig med dynamisk skjerming med ventilasjon, i tillegg til å kunne levere etter gjeldene medisinske luftstandarder. Aktive og passive luftsluser beskytter sensitive områder og rom. Overtrykk ved oppbevaring av sterilt utstyr er vel så viktig som vakuum i soner der kravet til steril luft er absolutt.  Et intelligent ventilasjon- og klimasystem møter alle disse kravene med høy presisjon og driftssikkerhet.

 

Følg oss på våre sosiale kanaler