Menerga

Monteringsanvisningar

Transport- och montageanvisning möjliggör en säker och effektiv hantering av luftbehandlings- och vätskekopplade aggregat av tillverkaren Menerga. Dokumentation för nedladdning finns tillgänglig här. En kopia finns med vid aggregatleverans och ska alltid hållas tillgänglig för personalen i närheten av aggregatet.

Denna instruktion och hänvisningar är upphovsrättsligt skyddade och uteslutande avsedda för interna ändamål av luftbehandlingsaggregat. Bilderna i transport- och montageanvisningen är till för att underlätta den generella förståelsen och kan avvika från det faktiska utförandet av luftbehandlingsaggregatet. I den mån som specifikationer och förklaringar ges, som innehåller säkerhet och funktionalitet vid transport, installation och drift, måste dessa alltid följas. Användning och/eller spridning av innehållet är uteslutande ämnat som information för driftansvarig, operatör och/eller ägare. Användningen av upphovsrättsskyddade foton, bilder, ritningar och grafik är inte tillåtet utan skriftligt tillstånd från Menerga AB.

Download

Följ oss på sociala medier