Menerga

Vätskekopplad återvinning

STRIKT SEPARATION AV LUFTRIKTNING
Värmeåtervinningen med en vätskekopplad återvinning är utformat för applikationer där en strikt separation av luftriktningen är nödvändig av hygieniska eller säkerhetsskäl. På grund av den strukturella konstruktionen undviks en massöverföring vid värmeåtervinningen. Således är det grundläggande kravet uppfyllt för drift i mycket känsliga områden såsom laboratorier. Dessutom kan aggregatet även tillverkas i en hygienisk version, så att det även kan användas för applikationer med högsta luftkvalitet inomhus enligt DIN 1946-4.

Fördelar

  1. Fullständig separation av luftriktningarna uppfyller de högsta hygienkraven, t.ex. rumsklass 1a
  2. Separat, decentraliserad installation av från- och tilluftsaggregat möjlig
  3. Egen individuell produktion av DX-kylsystemet
  4. Integrerad styrfunktion för effektreglering och fri kyla
  5. Frysskydd för kontinuerlig drift i värmeåtervinning
  6. Fjärrövervakning via 256 bit krypterad cloud med Menerga vicomo
Följ oss på sociala medier