Menerga

ThermoCondHP för offentliga simhallar

Simhallsavfuktare med asymmetrisk plattvärmeväxlare och integrerad värmepump för offentliga simhallar

ThermoCondHP avfuktar små och stora offentliga simhallar energieffektivt med uteluft. Den extra kompakta konstruktionen innehåller, förutom fläktarna med eC-motorer, en generöst dimensionerad asymmetrisk plattvärmeväxlare och en värmepump med reglerbar effekt Reglersystemet, som är behovsanpassat för simhallen, skiljer fuktregleringen från temperaturregleringen. Denna funktionalitet säkerställer att i simhallens samtliga driftstillstånd endast den mängd uteluft som krävs för avfuktning transporteras in i simhallen. Temperaturreglering reglerar värmepumpens effekt beroende på simhallens uppvärmningsbehov. Förångaren sitter i luftens riktning bakom växlaren. Resterande värmebehov i avluften upptas via förångaren och överförs i kondensorn till tilluften. Tilluftstemperaturen är vanligtvis varmare än frånluftstemperaturen, så att värmepumpen kan täcka en del av transmissionsvärmeförlusten i simhallen. Värmepumpens effektreglering förhindrar under övergångsperioden att simhallen blir överhettad. Under den kalla årstiden kommer temperaturregleringen att ge startsignal till värmebatteriet i tilluften.

Med denna reglerfunktion och tillgången till kompressorer med reglerbar effekt finns inget behov för avfuktning i returluftsdrift längre. Returluftsavfuktning var ett driftläge tillåtet enligt VDI 2089 i nattdrift. Regleringen hos en värmepump gör det möjligt att kontinuerligt avfukta simhallen med uteluft, även vid nattdrift. Därmed bidrar ThermoCond effektivt till att öka den termiska komforten. Med avluften leds luktämnen, som kan frisläppas från vattendesinfektionen på natten med förångningen, ut kontinuerligt från simhallen. Denna process kan tack vare kompressorer med reglerbar effekt även i nattdrift avfukta simhallen med uteluft. Badgästerna och personalen möts av en luktfri simhall på morgonen.

Den asymmetriska plattvärmeväxlaren är tillverkad av korrosionsfri och mikrobiologiskt icke-metaboliserbar polypropen. Dessa egenskaper gör den resistent mot simhallsluften och vanliga rengörings- och desinfektionsmedel. Värmeväxlare uppnår en effektivitet på max. 80%. Under den kalla årstiden når värmepumpen tilluftstemperaturer som är varmare än frånluftstemperaturen. Uteluftsavfuktningen av simhallen är således nästan neutral när det gäller ventilationsvärme. Det integrerade reglerkonceptet möjliggör en kontinuerlig styrning av returluftspjället och ute- avluft-spjällen. Regleringen registrerar  rel. fukt och temperatur i frånluften. Dessutom regleras den mängd uteluft som krävs för avfuktningen av simhallen kontinuerligt. Spjällens position ställs alltid in för att fläktarnas energibehov ska bli så lågt som möjligt.

Tryckfallet hos värmeväxlare vid fullt luftflöde är ca 70 Pa. Tryckfallet vid drift i partiell belastning är mycket mindre. Detta är bra förutsättningar för ett lågt energibehov för avfuktningen. Det specifika energibehovet beroende på aggregatstorlek är 100 W/kg/h till 117 W/kg/h avfuktningseffekt. Den konstanta flödesregleringen av fläktarna håller luftmängden konstant i frånluften och tilluften i alla driftssituationer. På detta sätt kan flödesbilden i simhallen upprätthålls. Under den kalla årstiden kan en kondensation i simhallens tak praktiskt taget uteslutas. Simhallens avfuktningen sker uteslutande med uteluft. Det integrerade styr- och regleringskonceptet omfattar inte bara reglering av uteluftsmängden, effektstyrningen och övervakning av värmepumpen och flödesreglering. Detta inkluderar även alla övervakningsfunktioner inklusive övervakning av tryckfall hos FL- UL- och TL-filter.

Översikt

 • Temperaturverkningsgrad för värmeväxlaren upp till 80% vid endast 70 Pa tryckfall
 • Korrosionsfri växlare av polypropen
 • Integrerad värmepump med reglerbar effekt
 • Upp till 65% mindre köldmedium i kylkretsen
 • Upp till 40% lägre tryckfall genom microchannel luftkondensor
 • Bassängvattenkondensor för värmeavledning till bassängvattnet som tillval
 • Uteluft-, avluft- och returluftspjäll regleras kontinuerligt
 • Integrerad smart avfrostningsfunktion
 • Integrerat vattenburet värmebatteri för att täcka transmissionsvärmeförlusten
 • Konstanta flödesregleringen för frånluft och tilluft
 • Kontinuerlig reglering av uteluftsmängden för avfuktning
 • Avfuktning av simhallen med uteluft även i nattdrift
 • Uppfyller kraven på rengöring och desinfektionsförmåga enligt VDI 6022
 • Lägsta specifika elförbrukning med 100 W/kg till 117 W/kg avfuktningseffekt
 • Uppfyller aggregatspecifika krav för VDI 2089
 • Uppfyller kraven för uteluftsmängden vid avfuktning enligt VDI 2089
 • Rengöring ända in till kärnan enligt VDI 3803
 • Intensiv granskning av kvaliteten under testkörning i fabrik före utleverans
 • Anslutningsklar installation möjlig
 • Fjärrövervakning möjlig via DSL-uppkoppling och som tillval via GSM-modem
 • Vicomo Cloud Service integrerad
 • I dataminnet hos DDC-integrerade datalogger, utvärdering av trenddata via webbläsare
Följ oss i våra sociala kanaler