Menerga

ThermoCondCF för offentliga simhallar

Simhallsavfuktningsaggregat med motströmsvärmeväxlare för offentliga simhallar

Menerga lösningar med ThermoCondCF värmeåtervinningssystem uppfyller alla kriterier som krävs för avfuktning av simhallen med hjälp av smart teknik med maximal energieffektivitet. För ThermoCondCF används en motströmsvärmeväxlare tillverkad av korrosionsfri, mikrobiologiskt ofarlig polypropen. Tack vare en verklig motflödesandel på 80% uppnås en värmeåtervinningseffektivitet på mer än 95% med endast 150 Pa tryckfall. På grund av växlarens höga värmeåtervinning är det möjligt att avfukta simhallen med uteluft på ett nästan ventilations-värme-neutralt sätt. En integrerad bypass som effektivt verkar över hela djupet på aggregatet minskar tryckfallet vid bypass-drift på båda luftvägarna. Aufgrund der intelligenten Bypasskonstruktion ist eine Reduzierung der Wärmeübertragerfläche für einen Bypasskanal nicht notwendig.

Kraven i ekodesigndirektivet 1253/2014 följs enkelt med detta värmeåtervinningssystem. Dessutom möjliggör konstruktion av den installerade värmeväxlaren inspektion, desinfektion och rengöring enligt VDI-direktiv 6022.

Med VÅV-systemet ThermoCondCF för offentliga simhallar avfuktas luften uteslutande med frisk uteluft. Denna typ av avfuktning reducerar under bad- och nattdrift lukt och eventuellt avdunstande desinfektions-biprodukter i simhallen.

Det integrerade styrsystemet säkerställer att endast den uteluft som krävs för avfuktning av simhallsluften blandas in. Den minsta uteluftsmängd som rekommenderas av VDI-direktiv 2089 blad 1 underskrids dock inte. För att styra ute- och returluften används oberoende kontinuerligt reglerande spjällsystem. Genom en optimal position av spjällen minskas driftskostnaderna ytterligare.

Den perfekta interaktionen mellan all teknik som är inbyggd i aggregatet garanterar ett lågt specifikt energibehov på endast 80 - 86 W/kg/h avfuktningseffekt.

Även under avfrostningsdrift säkerställs en kontinuerlig värmeåtervinning utan att avbryta tillförseln av friskluft, så det i aggregatet integrerade vattenburna värmebatteriet kan dimensioneras så litet som möjligt. Prestandatoppen för värmesystemet är nästan helt eliminerad.

Flödesreglering säkerställer att luftmängden i till- och frånluft hålls konstant i alla driftssituationer. Så kan flödesbilden i simhallen bibehållas under hela tiden. En möjlig kondensation i simhallens tak kan praktiskt taget uteslutas.

Aggregathöljet uppfyller köldbryggklassen TB1 enligt DIN EN 1886. Således förhindras kondens på ett tillförlitligt sätt även på platser med hög luftfuktighet, såsom i simhallsområden..

Styr- och reglerkonceptet omfattar inte bara regleringen av mängden uteluft och luftflödet. Den ger också många övervakningsfunktioner, såsom övervakning av tillgängligheten och effektiviteten hos aggregatet och övervakning av tryckfall filter.

Tillval underkylare:

Även med bästa möjliga värmeåtervinningssystem frigörs en stor del av värmeenergin som finns i simhallens frånluft till omgivningen. En av orsakerna är den höga andelen latent värmeenergi (luftfuktighet).

Enligt DIN 19643 krävs en tappvattenmängd på 30 liter per badande. Temperaturnivån hos tappvattnet är vanligen 10-15°C. Det är därför lämpligt att använda den varma frånluftens överskottsvärmeenergi för uppvärmning av tappvattnet till upp till 28°C.

Alternativt kan ThermoCondCF värmeåtervinningssystemet utrustas med en underkylare för att öka effektiviteten i hela systemet.

 • Avfuktar, ventilerar och värmer upp
 • Korrosionsfri växlare av polypropen resistent mot simhallsluft och desinfektionsmedel
 • Temperaturverkningsgrad över 95% med endast 150 Pa tryckfall
 • Behovsstyrd avfrostning
 • Tvåstegs filtrering av tilluft i varje driftstillstånd
 • Integrerat vattenburet värmebatteri för att täcka transmissionsvärmeförlusten
 • Lastberoende flödesanpassning
 • Kontinuerlig justering av uteluftmängden för avfuktning
 • Kontinuerligt reglerat returluft-värme-spjäll
 • Avfuktning med uteluft även i nattdrift
 • Lägsta specifika elförbrukning med 80 till 86 W/kg/h avfuktningseffekt
 • Aggregatspecifika krav för VDI 2089 är uppfyllda
 • Noggrann kvalitetskontroll med testkörning i fabrik
 • Fjärrövervakning via 256 bit krypterad cloud med Menerga vicomo
 • Integrerad datalogg med trednindikatorer direkt på aggregatet eller via cloud
Följ oss i våra sociala kanaler