Menerga

Roterande värmeväxlare

EN EKONOMISK LÖSNING
Luftbehandlingsteknik med roterande värmeväxlare samlar poäng för sin kostnadseffektivitet i samband med investering och drift. Med en längd på endast 200 mm uppnår dessa värmeåtervinningssystem ErP2018-kompatibla verkningsgrader och de låga tryckfallen säkerställer en låg energiförbrukning hos fläktarna. Reglerbarhet av värmeåtervinningen över ackumulatorns hastighet gör att det inte behövs bypasser i värmeåtervinningssystem för frikyla.

Fördelar

  1. Man undviker luftöverföring genom luftläckage vid rotorns glidande tätningar på grund av omvänd fläktplacering
  2. Effektreglering på 0-100% genom styrning av rotorhastighet så att inga bypass-spjäll krävs.
  3. Frysskydd genom konstant hastighetsminskning för kontinuerlig värmeåtervinningsdrift
  4. Minimal aggregatlängd även vid höga luftflöden
  5. Lägsta förhållandet mellan investeringskostnaderna och luftflödet för alla värmeåtervinningssystem i enlighet med krav på ekodesign för luftflöden > 5.000 m³/h
  6. Integrerat smart styr- och reglerkoncept
Följ oss på sociala medier