Menerga

Frecolair

FRIKYLNING AV RUM MED HÖG VÄRMEBELASTNING
Menerga-lösningar med ett Frecolair kylsystem har utvecklades speciellt för att transportera bort överskottsvärme i objekt utan fuktkrav. I datacenter och teknikcentraler säkerställer de en pålitlig drift och reglerar tilluftstemperaturen med gradprecision. De flexibla driftlägena i kombination med högkvalitativa komponenter och smart styrning och reglering garanterar alltid en ekonomisk drift.

Fördelar

  1. Frikyla och returluftsdrift integrerade i ett och samma aggregat
  2. Energieffektiv avledning av överskottsvärme
  3. Integrerad kompressordriven kylanläggning med reglerbar effekt
  4. Lägst energikostnad för kylning genom kombination av fri- och DX-kyla
  5. Individuell och behovsbaserad systemdimensionering
  6. Egen individuell produktion av DX-kylsystemet
  7. Integrerat smart styr- och reglerkoncept

mer information

Följ oss på sociala medier