Menerga

AquaCond

VÄRMEÅTERVINNING AV GRÅVATTEN
Allt för ofta avleds varmt gråvatten till kanalisationssystemet, med all innehållande energi helt oanvänd. Menerga-lösningar med ett AquaCond värmeåtervinningssystem återvinner en stor del av denna värmeenergi och överför den till tappvattnet. Genom att kombinera värmeväxlare och värmepump krävs endast ca 10% av energimängden som skulle behövas vid konventionell uppvärmning. Rengöringsfunktionen för värmeväxlaren, som ingår i standardutförandet, gör det möjligt att använda aggregaten även till gråvatten som är starkt förorenat. Värdefull energi återvinns överallt där varmt gråvatten uppstår och där samtidigt varmt tappvatten ska tillhandahållas t.ex. i duschutrymmen i simhallar, sjukhus eller boenden, i tvätterier samt i många andra industriprocesser.

Fördelar

  1. Automatisk rengöring av gråvatten med rengöringsbollar
  2. Maximal och optimal användning av spillvärme från gråvatten genom en kombination av rekuperativ värmeåtervinning och värmepump
  3. Koaxial-värmeväxlare med slätt inre rör inte föroreningsbenägen
  4. Dubbelväggigt värmeåtervinningssystem med läckageövervakning för att skydda tappvattnet
  5. COP på upp till 11 genomförbart

mer information

Följ oss på sociala medier