Menerga

Adsolair Adiabatic

Indirekt evaporativ kyla

Vid Adsolairs värmeåtervinningssystem i utförandet “Adiabatic” används den effektiva, naturliga principen med indirekt evaporativ kyla, för vilken Menerga redan har mer än 25 års erfarenhet. Vid denna principen använder man sig av den fysikaliska effekten att vatten som avdunstar extraherar värme från luften och att luften därmed kyls ner. Med avdunstningskylning i kombination med Adsolair VÅV kan lufttemperaturen sänkas med upp till 12 K, helt utan att behöva tillsätta någon energi för kylning. För högre kylbehov kan detta system kombineras med en integrerad kompressordriven kylanläggning.

  • Användning av regnvatten är möjlig
  • Återvinning av kondensvatten från lufttorkningen minskar behovet av tappvatten
  • Evaporativ kyleffekt på 90% ⇒ Minskning av den önskade DX-kylkapaciteten på upp till 70%
  • Optimalt och justerbart vattenutnyttjande (förtjockning av densitet) genom cirkulerande vattensystem med avloppskontroll
  • Inga ytterligare tryckfall på luftsidan tack vare inbyggnader i luftvägen, t.ex. genom befuktare
  • Verkningsgrad- eller tillgänglighetsoptimerad dimensionering möjlig
Följ oss i våra sociala kanaler