Menerga

Adsolair

KYLNING UTAN EL
Menerga-lösningar med en Adsolair-VÅV uppnår höga värmeåtervinningsgrader och kan användas flexibelt inom klimatisering. Med hjälp av den integrerade evaporativa kylan kan temperaturen sänkas med mer än 12 K. Ett ytterligare alternativ till lösningen är den integrerade kompressordrivna kylanläggningen. Den ökar kyleffekten för hela systemet vid höga temperaturer och gör det dessutom möjligt att avfukta uteluften. Högkvalitativa komponenter i kombination med smart styr- och reglering garanterar alltid en ekonomisk drift med bästa komfortklimat.

Fördelar:

  1. Automatisk rengöring för värmeväxlarna över hela VÅV-området genom programmerbara rengöringscykler och -varaktighet, samt justerbar rengöringsdosering
  2. Stort lamellavstånd för rengöring enligt VDI 3803, VDI 6022, DIN EN 13053
  3. Behovsstyrd avfrostning
  4. Användning av hela aggregatdjupet för installation av värmeåtervinningen är möjlig genom att anordna bypass-kanalerna ovanför och under VÅV
  5. Termodynamisk och flödesteknisk bypass minskar tryckfallet i bypass-drift på båda luftvägarna
  6. Användning av det mikrobiologiskt ofarliga och korrosionsfria materialet polypropen
  7. Tryckstabil för tryckdifferenser upp till 10.000 Pa
  8. 100% tätt genom speciell limningsprocess
  9. Prestanda för dubbel korsströmsvärmeväxlare vid faktisk installation uppmätt enligt EN 308 av TÜV NORD
  10. Över 25-års erfarenhet inom tillverkningen av värmeåtervinningssystem i polypropen 

Möjliga tillval:

mer information

Följ oss på sociala medier