Menerga

Adcoolair

BRA KLIMAT FÖR DATACENTER
Värmeåtervinningssystemet Adcoolair gör det möjligt att transportera bort värme i returluftsdrift från datacenter och andra utrymmen med hög värmebelastning. Detta sker genom att kombinera indirekt frikyla, evaporativ kyla och en kompressordriven kylanläggning med reglerbar effekt. Att anläggningen inte kräver mycket plats, har låga interna tryckförluster på luftsidan och mycket låg energiförbrukning är några av de viktigaste fördelar hos denna mycket flexibla lösning. Driftskostnaden sänks ytterligare med energieffektiva EC-fläktar i kombination med en behovsstyrd flödesreglering.

 

mer information

Följ oss på sociala medier