Menerga

Adconair AdiabaticzeroGWP

HFC-FRI KYLNING I TILLUFTEN
Menerga bevisar att man kan kyla även utan kompressordrivna kylanläggningar. Detta möjliggör den nya klimatneutrala kyltekniken AdiabaticzeroGWP baserad på det beprövade Adconair värmeåtervinningssystemet. Härvid kyls den högsommarvarma uteluften pålitligt ner till 18°C med ett evaporativt kylsystem i hybridutförande. Genom kombinationen av processerna indirekt evaporativ kyla och daggpunktskylning, som för första gången kombinerades i ett luftbehandlingsaggregat, kan även höga mängder av överskottsvärme ledas ut ur luftbehandlade rum och konstant låga tilluftstemperaturer garanteras.

  • Evaporativ kyleffekt > 100 % (i förhållande till frånluftens våttemperatur)
  • Hög prestanda även vid extra höga uteluftstemperaturer
  • Kylning av uteluften med upp till 16 K möjlig
  • Ingen kylanläggning nödvändig - betydande förbättring i CO2-balansen
  • Högst verkningsgrad vid lägst tryckfall på luftsidan
  • Låg vattenförbrukning på grund av cirkulerande vattensystem
  • Kondens användning för indirekt evaporativ drift
Följ oss i våra sociala kanaler