Menerga

Adconair AdiabaticDXcarbonfree - termiskt driven

TERMISKT DRIVEN HFC-FRI LUFTBEHANDLING
För att undvika en hög energiförbrukning på sommarens kylsässong har Menerga utvecklat den nya termiskt drivna kyltekniken AdiabaticDXcarbonfree som även baserar på det beprövade Adconair värmeåtervinningssystemet. Kylningen sker genom en i luftbehandlingsaggregatet integrerad sluten adsorptionskylkrets som på vintern använder värmebatteriet för uppvärmning av tilluften och på sommaren försörjer med kallvatten för kylning. I motsats till en kompressordriven kylanläggning behövs ingen el som drivkraft. Däremot används värmen på en temperaturnivå från 60°C som ändå finns till värmeförsörjningen i vinterdrift. Kylåtervinningen i adsorptionskylkretsen som är integrerad i luftbehandlingsaggregatet garanterar mycket låga kylåtervinningstemperaturer även på högsommaren och därmed möjliggörs en hög kyleffekt. Vidare har det använda köldmediet vatten (R718) en “Global Warmin Potential” (GWP) på 0, har därmed ingen direkt växthuspåverkan och är jämfört med andra naturliga köldmedier varken brännbart eller giftigt.

HFC-fri kylning och avfuktning i tilluften

  • HFC-fri genom användning av vatten som köldmedium
  • Ingen ytterligare energiåtgång för kylning och avfuktning av tilluften
  • Drivkraftvärme från 60 till 90°C, utnyttjande av värmeanslutningen som ändå krävs för vinterdrift och tillsatsvärmen i tilluftflödet
  • Möjliga energikällor: Solvärme, fjärrvärme, processvärme eller anslutningen av tillsatsvärme som ändå krävs för vinterdriften.
  • Återkylning inbyggd, därmed behövs ingen extern återkylare
  • Ingen extra värmeväxlare i tilluftflödet, och därmed inga ytterligare bestående tryckfall

Kylsystem för avdunstning

  • Evaporativ kylverkningsgrad > 90% vid lägsta tryckfall på luftsidan
  • Inga ytterligare tryckfall på luftsidan tack vare inbyggnader genom t.ex. befuktare i luftvägar
  • Minskning av erforderlig DX-kylkapacitet med upp till 70%
  • Kondensanvändning till evaporativ drift
Följ oss på sociala medier