Menerga

Adconair AdiabaticDXcarbonfree - elektriskt driven

Elektriskt driven, naturlig kyla

 

Den innovativa, elektriskt drivna AdiabaticDXcarbonfree kyltekniken kombinerar det beprövade Adconair värmeåtervinningssystemet med en extremt effektiv och naturlig kylprocess. Denna elektriskt drivna teknik är baserad på en turbokompressor med köldmediet R718 (vatten). Eftersom vatten har en tio gånger högre avdunstningsenergi än konventionella köldmedier och är därför ett extremt effektivt och naturligt köldmedium. Inga certifierade kyltekniker krävs för underhåll av kylaren och sist men inte minst krävs endast mycket låga tryck jämfört med över 70 bar för konventionella CO2-kylmaskiner.
Den integrerad indirekt evaporativ kyla i HVAC-aggregat garanterar också ett kraftigt förbättrat EER-värde. När det gäller F-gasförordningen är du på den absolut säkraste sidan med denna variant med det använda köldmediet.
Precis som den termiskt drivna varianten med adsorptionsteknologi använder detta system också den befintliga värmeväxlaren i tilluften. Detta innebär att inget onödigt tryckfall på luftsidan genereras här heller. Denna typ av tilluftskyla är ett bra komplement till ett solcellssystem.

  • HFC-fri,eftersom vatten (R718) används som köldmedium med GWP = 0
  • Effektstyrd turbokompressor
  • Evaporativ kyleffekt ΦAdi > 90%
  • EER > 11 (total-EER inkl. indirekt evaporativ kyla)
  • Helt inkapslad hydraulik i tilluften
  • Systemet omfattas inte av F-gasförordningen 
  • Drift av indirekt evaporativ kyla med regnvatten möjligt
  • Dubbelt godkänd enligt kyl-/klimatdirektivet
Följ oss på sociala medier