Menerga

Adconair

VÄRMEÅTERVINNING MOTSTRÖMS
Adconair värmeåtervinning håller hög nivå tack vare motströmsvärmeväxlaren. Värmeväxlaren arbetar med en faktisk motströmsandel på över 80%. De interna tryckförlusterna för värmeåtervinningssystemet ligger på endast 150 Pa. Menerga-lösningar med en Adconair VÅV är bl.a. optimalt lämpade för användning i en mängd olika tillämpningar inom luftbehandling. Aggregatserien är dimensionerad för att uppfylla kraven enligt de högsta energiklasserna. Idealiska användningsområden är byggnader med högsta krav på energibesparing. Med sin maximal prestanda och smarta reglering skapar aggregat alltid ett utmärkt inomhusklimat.

Fördelar

  1. Högst verkningsgrad vid lägst tryckfall på luftsidan
  2. Av mikrobiologiskt ofarlig och korrosionsfri polypropen
  3. Tryckstabil för tryckdifferenser upp till 10.000 Pa mellan båda luftvägarna
  4. 100% tätt genom speciell limningsprocess
  5. Prestanda för motströmsvärmeväxlare vid faktiskt installation uppmätt enligt EN 308 av TÜV NORD
  6. Behovsstyrd avfrostning
  7. Integrerad tilluftsbefuktning i VÅV
  8. Rengöring enligt VDI 6022

Möjliga tillval:

mer information

Följ oss på sociala medier