Menerga

Varje innovation börjar med en vision.

Vår vision är „Minimal ENERGiAnvändning.“ Sedan 1980.

Kort sammanfattning: Sedan 1980 har vi förflyttat en hel del luft. För närvarande sysslar allt fler medarbetare inom Menerga med att skapa rätt mix inom detta:

  • Menerga grundades: 1980
  • Marknadsföringen av de första energisystemen skedde ursprungligen endast genom några få försäljningskontor.
  • Idag arbetar mer än 800 anställda för Menerga - både på tre produktionsanläggningar i Mülheim an der Ruhr samt inom försäljning och service över hela Europa.

Vår historik

1980

Menerga grundas. Starten var serierna ThermoCond (smart simhallsteknik) och AquaCond (värmeåtervinning av gråvatten).

1983

Automatisk rengöring av värmeväxlarna i AquaCond-serien.

1985

Serie Resolair lanerades, regenerativ värmeåtervinning med verkningsgrad över 90%.

1987

Lansering för aggregatserien Drysolair (Luftavfuktare för avfuktnings-/torkningsbehov).

1988

De rekuperativa aluminium-värmeväxlarna ersätts med egenutvecklade polypropen-värmeväxlare.

1991

Serierna Dosolair (tvåstegs rekuperativ värmeåtervinning) och Adsolair (kylning utan el genom evaporativ kyla) lanseras på marknaden.

1996

Serien Trisolair (trestegs rekuperativ energiåtervinning) lanseras på marknaden.

1999

Den kompakta hybrid-vattenkylningen Hybritemp tas fram.

2000

Menerga Designer: komplett dimensionering av klimatsystem med egenutvecklad mjukvara.

2003

Sorptionsbaserad solkyla, första pilotanläggningar.

2004

Energieffektiva kompressorer med integrerad effektreglering lanseras.

2007

En ny generation av webbanpassad styrning och reglering för ventilations- och klimatsystem.

2008

Fjärrkontrollen via smartphone lanseras för ThermoCond 29.

2009

Sorpsolair lanseras (sorptionsbaserad solkyla).

2011

Serien Adcoolair (Green IT) för utrymmen med hög värmebelastning lanseras på marknaden.

2012

Adconair 76 och ThermoCond 38 med motströmsvärmeväxlare lanseras. Polypropen-regeneratorer till aggregatserien Resolair lanseras.

2013

Menerga blir del av Systemair Group, Sverige.

2014

Adiabatik och AdiabaticPro lanseras för Adconair värmeåtervinning.

2016

Marknadsintroduktion av utbytesaggregaten ThermoCond 22 och ThermoCond 33. Lansering av värmeåtervinningssystemen Adconair AdiabaticzeroGWP (HFC-fri tilluft-kyla som kombinerar indirekt evaporativ kyla och daggpunktskylning) och Adconair.

2017

AdiabaticDXcarbonfree (Termiskt driven HFC-fri luftbehandling genom i aggregatet integrerad sluten adsorptionskylkrets).

2019

Lanseringa av den elektriskt drivna AdiabaticDXcarbonfree (integrerad turbokompressor mit R718 som köldmedium) för Adconair.

Följ oss på sociala medier