Menerga

News

Menerga vinner utmärkelsen Tyska Datacenter Priset 2019

Vid årets prisceremoni för Tyska Datacenter Priset vann Menerga över sina sju medtävlare i kategorin ”Luftkonditionering och kylning för datacenter” och tilldelades första pris av expertjuryn.

Den 11 april presenterades utmärkelsen Tyska Datacenter Priset 2019. En jury bestående av representanter från forskning, industri och press granskade och utvärderade ett stort antal tävlingsbidrag i totalt fem kategorier. I kategori 2 – ”Luftkonditionering och kylning för datacenter” – lyckades Menerga GmbH vinna över sina sju medtävlare. Tävlingsbidraget med namnet ”Returluft-kylaggregat med avdunstningskylning och adsorptionskylmoduler” övertygade expertjuryn och tilldelades första pris. 

Den termiskt drivna kyltekniken AdiabaticDXcarbonfree, baserad på motströmsvärmeväxlaren Adconair, arbetar med indirekt evaporativ avdunstningskylning och integrerade adsorptionskylmoduler. Den prisbelönta lösningen är ett returluft-kylaggregat som kan användas för kylning av datacenter. För att kunna säkerställa önskad tillufttemperatur även vid mycket hög luftfuktighet utomhus, aktiveras adsorptionskylmodulerna efter behov vid sidan av den indirekta evaporativa avdunstnings-kylningen.
Kylenergin från den fysikaliska processen adsorption utnyttjas i en värmeväxlare för efterkylning av tilluften. Adsorptionskylmodulernas kylningskapacitet är tillräcklig för att uppnå en tilluftstemperatur på 20°C.
Den ena adsorptionskylmodulen förser tilluftskylningen med kylenergi och den andra modulen regenereras med termisk energi från en temperaturnivå på 55°C. Nödvändig återkylning av adsorptionskylmodulerna sker internt med hjälp av den indirekta evaporativa avdunstningskylningen. Ett ytterligare externt kyltorn krävs inte. Den enkla konstruktionen för adsorptionskylmodulen utan rörliga delar, gör denna typ av tilläggskylning mycket mer tillförlitlig än en kompressordriven kylanläggning.

Målsättningen för projektet var att utveckla ett högeffektivt returluft-kylaggregat för datacenter som, jämfört med ett konventionellt eldrivet kylsystem, inte orsakar strömtoppar vid toppbelastning på sommaren, men som ändå kan säkerställa önskad tillufttemperatur.
Dessutom bör användningen av köldmedia med en GWP större än 0 undvikas och ingen eller mycket lite elektrisk energi krävs för driften av extra kylning.
Denna hållbara luftkonditioneringslösning ger konsulter en ny möjlighet att planera ”gröna” datacenter. Förutom att undvika miljöfarliga arbetsmaterial, som t.ex. f-gaser eller kyloljor, erbjuder användning av värme som en drivkälla för tilläggskylning möjligheten att planera nya luftkonditioneringskoncept som utnyttjar fjärrvärme eller överskottsvärme från kraftvärmeaggregat eller reservkraftaggregat.

Följ oss på sociala medier