Menerga

Augmented Reality App

Ladda ner vår nya app “ARdiabatic by Menerga” och upptäck de olika energieffektiva kylteknikerna med vår Adconair värmeåtervinning. När du har startat appen kör du helt enkelt din surfplatta eller smartphone över ett fritt område och fördjupar dig i världen av ventilation- och luftbehandlingssteknik från Menerga.

Du kan ladda ner appen i följande butiker:

Filmer

Menerga Adsolair

Värme- och kylåtervinning
Menerga-lösningar med en Adsolair-VÅV uppnår höga värmeåtervinningsgrader och kan användas flexibelt inom klimatisering. Med hjälp av den integrerade evaporativa kylan kan temperaturen sänkas med mer än 12 K. Ett ytterligare alternativ till lösningen är den integrerade kompressordrivna kylanläggningen. Den ökar kyleffekten för hela systemet vid höga temperaturer och gör det dessutom möjligt att avfukta uteluften. Högkvalitativa komponenter i kombination med smart styrning och reglering garanterar alltid en ekonomisk drift med bästa komfortklimat.

Menerga Adconair AdiabaticDXcarbonfree

Termiskt driven HFC-fri luftbehandling
För att undvika en hög energiförbrukning under kylsässongen på sommaren har Menerga utvecklat den nya termiskt drivna kyltekniken AdiabaticDXcarbonfree som också bygger på det beprövade Adconair värmeåtervinningssystemet. Kylningen sker genom en i luftbehandlingsaggregatet integrerad sluten adsorptionskylkrets som på vintern använder värmebatteriet för uppvärmning av tilluften och på sommaren försörjer med kallvatten för kylning. I motsats till en kompressordriven kylanläggning behövs ingen el som drivkraft. Däremot används värmen på en temperaturnivå från 60°C som ändå finns till värmeförsörjningen i vinterdrift. Kylåtervinningen i adsorptionskylkretsen som är integrerad i luftbehandlingsaggregatet garanterar mycket låga kylåtervinningstemperaturer även på högsommaren och därmed möjliggörs en hög kyleffekt. Vidare har det använda köldmediet vatten (R718) en “Global Warmin Potential” (GWP) på 0, har därmed ingen direkt växthuspåverkan och är jämfört med andra naturliga köldmedier varken brännbart eller giftigt.

Menerga Adconair AdiabaticzeroGWP

HFC-fri kylning i tilluften
Menerga bevisar att man kan kyla även utan kompressordrivna kylanläggningar. Detta möjliggör den nya klimatneutrala kyltekniken AdiabaticzeroGWP baserad på det beprövade Adconair värmeåtervinningssystemet. Härvid kyls den högsommarvarma uteluften pålitligt ner till 18°C med ett evaporativt kylsystem i hybridutförande. Genom kombinationen av processerna indirekt evaporativ kyla och daggpunktskylning, som för första gången kombinerades i ett luftbehandlingsaggregat, kan även höga mängder av överskottsvärme ledas ut ur luftbehandlade rum och konstant låga tilluftstemperaturer garanteras.

Menerga Resolair

Regenerativ värmeåtervinning
Det regenerativa Resolair värmeåtervinningssystem uppnår maximala värmeåtervinningsgrader med mycket låga interna tryckfall. De utmärker sig med en hög termisk och elektrisk effektivitet. Ett ytterligare alternativ till lösningen är den integrerade kompressordrivna kylanläggningen. Det ökar kylkapaciteten hos hela systemet vid höga temperaturer. Högkvalitativa komponenter i kombination med smart styrning och reglering garanterar alltid en ekonomisk drift med bästa komfortklimat.

Följ oss på sociala medier