Menerga

Hotell & Spa

Ett hotell är en separat liten mikrokosmos - ett ständigt byte av människor med olika krav rör sig i en mängd olika rumstyper. Följaktligen omväxlande är kraven för en god, effektiv hotellklimatisering. Vare sig det gäller en effektiv avfuktning och luftbehandling av simhallar eller för klimat med de högsta värmeåtervinningsgrader. Vi på Menerga är alltid angelägna om att utveckla energieffektiva system med principen om minimal energianvändning.

mer information

Följ oss på sociala medier