Menerga

Simhall (offentlig)

Ekonomin i en simhall beror på antalet besökare, den dagliga belastningen, de befintliga attraktioner och många andra faktorer. Som med alla andra typer av simhallar är energiförbrukningen för ventilation och avfuktning särskilt hög jämfört med andra driftskostnader för badet. En kontinuerlig avfuktning av badet måste säkerställas dygnet runt. Andelen avfuktning i badets natt- och aktiva faser varierar och till och med ökas om det utöver det rena badområdet används många attraktioner som t.ex. rutschbanor som ökar avdunstningen.

Menerga lösningar:
ThermoCondCF - public, ThermoCondHP – public

Zubehör:
Spaltventiler

Följ oss i våra sociala kanaler