Menerga

Serverrum

Energikraven för datacenter ställer stora behov på kylningen. Eftersom energibehovet efter kylningen av servrarna ofta är mycket stort och belastar energibalansen i hela byggnaden. Därmed har den mest effektiva användningen av energi enligt modellen av "gröna" datacenter blivit en av de viktigaste kraven.

Menerga lösningar:
Adcoolair, Frecolair, Hybritemp, Adsolair

Följ oss på sociala medier