Menerga

Sanitära rum

Även utrymmen som t.ex. toaletter och sanitära rum bör beaktas vid planeringen av luftbehandlingsteknik. Å ena sidan handlar det om att undvika luktstörning och spridning i angränsande rum genom att snabbt och säkert transportera bort den förorenade luften. Å andra sidan bör klimatet vara behagligt även i sådana utrymmen.

Menerga lösningar:
Trisolair, Adsolair, Adconair, Adconair AdiabaticzeroGWP, Adconair AdiabaticDXcarbonfree

Följ oss i våra sociala kanaler