Menerga

Kontor

Inte bara “klimatet” mellan anställda måste vara rätt, utan även klimatet på kontoret. Här behöver man ta hänsyn till den tekniska utrustningen som datorer osv. som ofta leder till överskottsvärme. För att förhindra detta och för att öka de anställdas effektivitet och motivation, måste kontorsbyggnadens luftkonditionering vara väl genomtänkt. Dessutom reducerar ett smart luftbehandlingsaggregat inte bara energiförbrukningen utan har även en låg anslutningseffekt.

Menerga lösningar:
Adsolair, Resolair, Trisolair, Adconair,Adconair AdiabaticzeroGWP, Adconair AdiabaticDXcarbonfree, vätskekopplad återvinning, roterande värmeväxlare

Följ oss på sociala medier