Menerga

Kök

I kök, särskilt i storkök, missar man vanligtvis den stora potentialen för energibesparingar i form av outnyttjad spillvärme. Tungt förorenad, fet luft kommer ofta in i aggregatet trots filtrering och separation, vilket leder till felfunktioner och blockeringar av värmeväxlarna. Menerga har utvecklat en helautomatisk rengöringsfunktion som gör det enkelt att använda de mycket effektiva centrala luftbehandlingsaggregaten för värmeåtervinning i kök och storkök. Dessutom måste ett optimalt luftbehandlingsaggregat
-undvika att luktstörningar sprids i kök och angränsande rum samt att hålla lufttemperaturen och därmed goda arbetsförhållanden för kökspersonalen.
-skapa behaglig fukt och hastighet.

Menerga lösning:
Adsolair

Följ oss i vår
sociala nätverk