Menerga

Bastu

För driften av offentliga bastuanläggningar finns en rad riktlinjer, som bl.a. föreskriver ett fem-faldigt luftbyte i bastun. Via bastuns frånluft förloras utan ett värmeåtervinningssystem en stor mängd energi. I en kommersiell anläggning är det därför klokt att utnyttja den värme som leds ut för andra ändamål. Det är möjligt att använda värmen för intilliggande lokaler eller att koppla in det i vattensystemet.

Menerga lösningar:
Adconair, Adconair AdiabaticzeroGWP, Adconair AdiabaticDXcarbonfree, Trisolair

Följ oss i våra sociala kanaler