Menerga

Mätrum

Å ena sidan kräver mätrum exakt klimatkontroll, eftersom även mindre variationer kan snedvrida precisionsmätningar. Å andra sidan måste villkoren också uppfylla ett utmattningsfritt och koncentrerat arbete. Detta inkluderar ett dragfritt eller ett luftflöde med lågt drag, liksom en jämn syrehalt och förmågan att minimera lukt eller dammförorening genom reglerat luftbyte.

 

Följ oss på sociala medier