Menerga

Precisionsklimatisering

Klimatet påverkar vår trivsel och vår prestationsförmåga. Det är en parameter inom produktions- och arbetsförhållanden som påverkar medarbetarnas arbetsförmåga. Samtidigt är inomhusklimatet en viktig aspekt för byggnader och säkerställer att inte bara dina medarbetare utan också besökare och gäster mår bra. I samband med komfortklimat fokuserar man på människan. Vi på Menerga säkerställa inte bara “mätbara” faktorer som temperatur, luftfuktighet och luftkvalitet. Med över 30 års erfarenhet och mer än 40.000 installerade aggregat över hela världen vet vi att man inte får betrakta enskilda komponenter utan behöver se helheten för att skapa en optimal lösning. Vi integrerar externa faktorer som solstrålning och utomhusklimatet i våra planer precis som vi tar med en mängd annan påverkan, som rummets utformning, ljusinstallationer eller befintliga värmekällor. Vi utvecklar den perfekta lösningen i samarbete med alla som deltar i projektet. Just därför måste vi be dig om överseende om vi ställer fler frågor än våra konkurrenter – men å andra sidan kommer du tack vare alla våra frågor att spara såväl tid som pengar!

Även efter att aggregatet är driftsatt finns vår tekniska service tillgänglig om du får driftproblem eller om du behöver utföra regelbundet underhåll.

När allt kommer till kritan är det kostnaden som räknas!

Det är ett välkänt faktum att människors prestationsförmåga påverkas av klimatet. Vilka konkreta ekonomiska effekter detta medför är de flesta dock inte medvetna om. Om vi begränsar oss till att räkna hur många dagar medarbetare är sjuklediga, kan ett bra klimat generera avkastning som motsvarar 25 gånger investerat kapital (beräkningar utförda av Doctor of Engineering Rainer Bareiß, Ed. Züblin AG Stuttgart för CCI 7/2009).

De som beräknar faktiska kostnader måste förutom investeringskostnader framför allt ta med alla driftkostnader i beräkningen. Ju mindre energi som krävs för luftbehandling desto lägre blir driftkostnaderna. Menerga-aggregat bygger på principen om minsta möjliga energianvändning och konceptet är att redan i grundtanken utforma mycket energieffektivt.

I en framtid med ständigt ökande kostnader för energi kommer denna aspekt att bli allt viktigare. Det kommer att bli allt viktigare med ett bra inomhusklimat, oavsett om det gäller att hitta de bästa medarbetarna, att kunna hyra ut ett rum eller när det gäller antalet besökare.

Ett bra klimat är och kommer att förbli en god investering.

mer information

Följ oss på sociala medier