Menerga

Produktionslokaler

Inom företags tillverkning ska inte endast processer och produkter klimatiseras utan även skapa ett arbetsklimat för medarbetare som är behagligt och uppfyller gällande förordningar. Kraven på sådana produktioner är å ena sidan mycket höga och å andra sidan också mycket specifika. Många produktionslokaler är mycket stora och höga, i andra produktioner måste hälsoskadliga ämnen transporteras bort säkert. En behovsanpassade klimatisering ökar inte bara medarbetarnas motivation och prestation utan har även positiva effekter på produktionskvaliteten och kapaciteten av produktionsmaskinerna.

 

Följ oss på sociala medier