Menerga

Klimatyzacja higieniczna

Aspekt higieny, w związany z wentylacją, jest przedmiotem szczególnej troski, szczególnie w szpitalach, zakładach farmaceutycznych i laboratoriach. W obiektach tego typu nie tylko wszystkie powierzchnie muszą być całkowicie wolne od wirusów i bakterii - obecność drobnoustrojów w powietrzu może również szybko doprowadzić do zanieczyszczenia produktów i narzędzi produkcji.

Sektor farmaceutyczny jest szczególnym obszarem, w którym warunkom jakości produkcji stawia się najwyższe wymagania.  Nawet niewielkie wahania parametrów powietrza wewnętrznego mogą prowadzić do pogorszenia jakości leków, a w konsekwencji do poważnych konsekwencji zdrowotnych pacjentów i ekonomicznych producenta. Precyzyjna kontrola różnych czynników - takich jak temperatura i wilgotność względna w pomieszczeniu - jest niezbędna do spełnienia surowych wymogów, które obowiązują w przemyśle farmaceutycznym. Regularne kontrole ale przede wszystkim precyzyjna wentlacja i klimatyzacja zapewniają utrzymanie dokładnie określonych parametrów przez cały czas.

Nieskazitelna higiena odgrywa kluczową rolę również w obektach ochrony zdrowia, takich jak szpitale. Sale operacyjne, pomieszczenia z narzędziami i materiałami chirurgicznymi mają specjalne i bardzo wysokie wymagania w zakresie instalacji wentylacji. Z kolei pomieszczenia dla pacjentów, poczekalnie, biura, stołówki i pomieszczenia sanitarne muszą być właściwie klimatyzowane, aby pacjenci, personel i goście czuli się komfortowo.

Laboratoria,clean-room'y jako specjalne i złożone pomieszczenia czyste, reprezentują strefy, w których głównym priorytetem jest zapobieganie dostawaniu się zanieczyszczeń. W zależności od wymaganych poziomów bezpieczeństwa, przeprowadzane są tam badania z potencjalnie zakaźnymi mikroorganizmami, co sprawia, że konieczny jest precyzyjnie regulowany system wentylacyjny z absolutnym zabezpieczeniem przed awarią. Wymagania stawiane urządzeniom klimatyzacyjnym mogą być różne w zależności od pomieszczenia. W celu zapewnienia sterylnych materiałów, wymagane są strefy nadciśnienia, a w obszarach z całkowicie sterylnym powietrzem niezbędne są strefy podciśnienia.

Dla tych wielu i różnych surowych wymagań firma Menerga oferuje inteligentne, certyfikowane rozwiązania, które nie tylko zapewniają bezpieczeństwo w razie awarii, ale także działają niezwykle efektywnie, a tym samym obniżają koszty operacyjne.

Dołącz do nas!