Menerga

Sale operacyjne

W sali operacyjnej najistotniejsza jest higiena. Należy unikać skażenia zarazkami, bakteriami i wirusami. Jednak oprócz wymogów higienicznych uregulowanych przez prawo, coraz większego znaczenia nabiera także wyposażenie techniczne, które może zwiększać zapotrzebowanie na energię do uzdatniania powietrza. W pewnych obszarach ochrony, takich jak sale operacyjne, poza pracującymi standardami medycznymi wymagane jest również zastosowanie ekranowania przez wentylację. Wszystkie te wymagania spełnia inteligentny system wentylacyjno-klimatyzacyjny o wysokim stopniu niezawodności, a także utrzymanie kosztów eksploatacji na możliwie najniższym poziomie, ponieważ również opłacalność systemu odgrywa ważną rolę w klimatyzacji. Menerga dysponuje rozwiązaniami, które spełniają dokładnie te kryteria, które umożliwiają efektywną klimatyzację w określonych warunkach.

 

Rozwiązania Menerga:
 

Dołącz do nas!