Menerga

Produkcja

W produkcji ważne jest nie tylko klimatyzowanie procesów i produktów, ale również stworzenie dobrych warunków dla pracowników, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Wymagania dotyczące takich zastosowań mogą być bardzo szczególne. Wiele hal produkcyjnych ma bardzo dużą powierzchnię i wysokość, w innych zakładach produkcyjnych trzeba bezpiecznie usuwać szkodliwe substancje lub też usuwać duże obciążenia cieplne itp. Zindywidualizowana klimatyzacja nie tylko zwiększa motywację i wydajność pracowników, ale ma również pozytywny wpływ na jakość produkcji i trwałość maszyn produkcyjnych.

 

Rozwiązania Menerga:
 

Dołącz do nas!