Menerga

Clean room

Higiena stanowi istotę czystych pomieszczeń. Należy zawsze zapobiegać skażeniu zarazkami, bakteriami lub wirusami. Zwłaszcza w przypadku pomieszczeń czystych, oprócz spełnienia standardów medycznych, wymagane jest również dynamiczne ekranowanie przez wentylację. Aktywne i pasywne śluzy powietrzne chronią wrażliwe obszary. Strefy ciśnieniowe w miejscach dostarczania produktów sterylnych są równie niezbędne, jak strefy próżniowe w miejscach, w których należy zagwarantować absolutnie wysterylizowane powietrze. Wymagania te spełnia inteligentny system wentylacyjny i klimatyzacyjny o wysokim stopniu niezawodności.

 

Rozwiązania Menerga:
 

Dołącz do nas!