Menerga

Przemysł

Nieprzerwana praca, brak usterek, ochrona ludzi i środowiska - w obecnych warunkach coraz bardziej napiętych cykli czasowych w produkcji przemysłowej, technika HVAC odgrywa decydującą rolę. Stawiane tu wymagania są ambitne, specyficzne i złożone na wielu płaszczyznach - zwłaszcza, że każdy sektor przemysłowy jest wyjątkowy. W związku z tym konieczne jest stosowanie systemów sterowania środowiskiem procesowym, umożlwiających efektywną integrację z wieloma różnymi procesami produkcyjnymi. Najmniejsze odchylenia od wymaganych warunków otoczenia mogą pogorszyć jakość produktu lub procesu. W najgorszym przypadku rezultatem są awarie i kosztowne przestoje. Aby zapobiec tym konsekwencjom, zakłady przemysłowe muszą polegać na instalacjach, które zawsze zapewnią wymagane warunki pracy.

Klimatyzacja w przemyśle – systemy wentylacji przemysłowej dla różnych zastosowań

Każda branża jest inna, dlatego każda wymaga zastosowania nieco inaczej skonfigurowanych systemów wentylacji przemysłowej. Na przykład w przemyśle farmaceutycznym i medycznym absolutnym priorytetem jest czystość powietrza w pomieszczeniach. Podczas tak wrażliwych procesów produkcyjnych należy zapewnić najwyższą higienę i przestrzeganie precyzyjnych parametrów otoczenia. W przeciwnym razie możliwe jest niedotrzymanie właściwości  produktów leczniczych, a w konsekwencji wystąpienie wysokiego ryzyka.

Aby podać inny przykład, w  przetwórstwie żywności i napojów, istotną rolę odgrywa woda. Niewielkie odstępy czasu pomiędzy intensywnym czyszczeniem linii produkcyjnej powodują bardzo dużą wilgotność na hali produkcyjnej: powinna ona być jak najszybciej doprowadzona do dopuszczalnych poziomów. Ponadto ważne jest, aby substancje niebezpieczne nie wpływały na zdrowie i bezpieczeństwo personelu. Również w tym przypadku ryzyko jest duże, jeśli klimatyzacja nie funkcjonuje bezbłędnie, według potrzeb.

Dlatego ważne jest nie tylko zapewnienie skutecznej kontroli parametrów powietrza dla procesów i produktów, ale także stworzenie środowiska pracy, w którym przestrzega się ustalonych prawnie wytycznych dotyczących warunków w miejscu pracy. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę, że wiele przestrzeni produkcyjnych ma dużą powierzchnię i kubaturę, co wymaga przepływu znacznych ilości powietrza. Aby zapewnić kontrolę klimatu w tych obszarach oraz jak najefektywniej zapewnić ogrzewanie i chłodzenie, wymagana jest inteligentna koncepcja kontroli warunków w tych pomieszczeniach. Musi ona również obejmować sąsiednie pomieszczenia pomocnicze: na przykład pomieszczenia socjalne i sanitariaty.

Systemy wentylacji przemysłowej - Menerga

Menerga dostarcza specjalistyczne rozwiązania, które zapewniają szczególną precyzję, tak potrzebną w specjalistycznych procesach przemysłowych. Naszą specjalnością są systemy wentylacji przemysłowej oraz klimatyzacja w przemyśle. Systemy te mogą realizować usuwanie znaczących zysków ciepła przy bardzo niewielkim zużyciu energii na chłodzenie poprzez wykorzystanie potencjału chłodniczego powietrza zewnętrznego, podczas gdy odzysk ciepła drastycznie obniża koszty ogrzewania. Z kolei zintegrowany system czyszczenia wymiennika ciepła, który spełnia wymagania normy VDI 3803 dotyczące łatwości czyszczenia systemu w sposób zrównoważony zapewnia spełnienie surowych wymogów higienicznych. W razie potrzeby, w pełni automatyczny system sterowania miesza suche powietrze zewnętrzne z powietrzem obiegowym, a w ciepłej porze roku, aktywuje system osuszania.

Jeśli, na przykład, działalność zakładu jest przerywana na czas nocy lub weekendu, klimat w pomieszczeniach fabrycznych jest utrzymywany w sposób ekonomiczny na akceptowalnym poziomie temperatury podczas pracy w recyrkulacji. Zanim zakład wznowi pracę, systemy klimatyzacyjne i systemy wentylacji przemysłowej automatycznie mieszają wymaganą ilość powietrza zewnętrznego z powietrzem wewnętrznym, aby osiągnąć wymaganą jakość powietrza na hali produkcyjnej. Co więcej, systemy Menerga, w tym także nasza klimatyzacja w przemyśle regulują zmienne ilości powietrza w taki sposób, aby dopasować je do faktycznej liczby personelu pracującego w danym momencie w zakładzie.

Dołącz do nas!