Menerga

Przemysł

Nieprzerwana praca, brak usterek, ochrona ludzi i środowiska - w obecnych warunkach coraz bardziej napiętych cykli czasowych w produkcji przemysłowej, technika HVAC odgrywa decydującą rolę. Stawiane tu wymagania są ambitne, specyficzne i złożone na wielu płaszczyznach - zwłaszcza, że każdy sektor przemysłowy jest wyjątkowy. W związku z tym konieczne jest stosowanie systemów sterowania środowiskiem procesowym, umożlwiających efektywną integrację z wieloma różnymi procesami produkcyjnymi. Najmniejsze odchylenia od wymaganych warunków otoczenia mogą pogorszyć jakość produktu lub procesu. W najgorszym przypadku rezultatem są awarie i kosztowne przestoje. Aby zapobiec tym konsekwencjom, zakłady przemysłowe muszą polegać na instalacjach, które zawsze zapewnią wymagane warunki pracy.

Na przykład w przemyśle farmaceutycznym i medycznym absolutnym priorytetem jest czystość powietrza w pomieszczeniach. Podczas tak wrażliwych procesów produkcyjnych należy zapewnić najwyższą higienę i przestrzeganie precyzyjnych parametrów otoczenia. W przeciwnym razie możliwe jest niedotrzymanie właściwości  produktów leczniczych, a w konsekwencji wystąpienie wysokiego ryzyka.

Aby podać inny przykład, w  przetwórstwie żywności i napojów, istotną rolę odgrywa woda. Niewielkie odstępy czasu pomiędzy intensywnym czyszczeniem linii produkcyjnej powodują bardzo dużą wilgotność na hali produkcyjnej: powinna ona być jak najszybciej doprowadzona do dopuszczalnych poziomów. Ponadto ważne jest, aby substancje niebezpieczne nie wpływały na zdrowie i bezpieczeństwo personelu. Również w tym przypadku ryzyko jest duże, jeśli klimatyzacja nie funkcjonuje bezbłędnie, według potrzeb.

Dlatego ważne jest nie tylko zapewnienie skutecznej kontroli parametrów powietrza dla procesów i produktów, ale także stworzenie środowiska pracy, w którym przestrzega się ustalonych prawnie wytycznych dotyczących warunków w miejscu pracy. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę, że wiele przestrzeni produkcyjnych ma dużą powierzchnię i kubaturę, co wymaga przepływu znacznych ilości powietrza. Aby zapewnić kontrolę klimatu w tych obszarach oraz jak najefektywniej zapewnić ogrzewanie i chłodzenie, wymagana jest inteligentna koncepcja kontroli warunków w tych pomieszczeniach. Musi ona również obejmować sąsiednie pomieszczenia pomocnicze: na przykład pomieszczenia socjalne i sanitariaty.

Menerga dostarcza specjalistyczne rozwiązania, które zapewniają szczególną precyzję, tak potrzebną w specjalistycznych procesach przemysłowych. Systemy te mogą realizować usuwanie znaczących zysków ciepła przy bardzo niewielkim zużyciu energii na chłodzenie poprzez wykorzystanie potencjału chłodniczego powietrza zewnętrznego, podczas gdy odzysk ciepła drastycznie obniża koszty ogrzewania. Z kolei zintegrowany system czyszczenia wymiennika ciepła, który spełnia wymagania normy VDI 3803 dotyczące łatwości czyszczenia systemu w sposób zrównoważony zapewnia spełnienie surowych wymogów higienicznych. W razie potrzeby, w pełni automatyczny system sterowania miesza suche powietrze zewnętrzne z powietrzem obiegowym, a w ciepłej porze roku, aktywuje system osuszania.

Jeśli, na przykład, działalność zakładu jest przerywana na czas nocy lub weekendu,  klimat w pomieszczeniach fabrycznych jest utrzymywany w sposób ekonomiczny na akceptowalnym poziomie temperatury podczas pracy w recyrkulacji. Zanim zakład wznowi pracę, systemy klimatyzacyjne automatycznie mieszają wymaganą ilość powietrza zewnętrznego z powietrzem wewnętrznym, aby osiągnąć wymaganą jakość powietrza na hali produkcyjnej. Co więcej, systemy Menerga regulują zmienne ilości powietrza, aby dopasować je do faktycznej liczby personelu pracującego w danym momencie w zakładzie.

Dołącz do nas!