Menerga

Hotele i Spa

Hotel jest jak mały mikrokosmos - różni klienci o różnych wymaganiach, zamieszkujący różne typy pokoi. W związku z tym wymagania dotyczące dobrego i efektywnego systemu klimatyzacji hotelowej są zróżnicowane. Niezależnie od tego, czy chodzi o efektywne osuszanie i klimatyzację basenów, czy też o klimatyzację o najwyższym poziomie odzysku ciepła. W firmie Menerga zawsze staramy się tworzyć systemy energooszczędne z zasadą minimalnego zużycia energii.

 

Więcej informacji

Dołącz do nas!