Menerga

Centra przetwarzania danych

Telefonia komórkowa, usługi w chmurze, big data, itp. - zapotrzebowanie na wydajność komputerów stale rośnie na całym świecie każdego dnia. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych stało się naszą codziennością - zarówno w biznesie jak i życiu prywatnym. W rezultacie znacznie wzrosło zużycie energii i jej koszty.

Na całym świecie, zasilanie serwerów i ich chłodzenie kosztuje rocznie kilka miliardów euro. Efektywność energetyczna jest zatem istotnym tematem i podstawowym wyzwaniem dla operatorów centrów przetwarzania danych. Firmy, które mogą najlepiej sprostać temu wyzwaniu, osiągają decydującą przewagę konkurencyjną: zmniejszając koszty operacyjne..

Wydajność centrum przetwarzania danych mierzy się poprzez efektywność energetyczną, tzn. poprzez określenie wartości PUE. Wartość ta to stosunek poboru mocy centrum przetwarzania danych w stosunku do mocy, którą zużywa na potrzeby zainstalowanego sprzętu komputerowego. Optymalna wartość PUE wynosi 1,0, ale wartości do 2,0 są obecnie typową wartością. W związku z tym nierzadko zdarza się, że moc niezbędna klimatyzacji i innych procesów w centrum danych jest tak samo wysoka, jak moc potrzebna do obsługi samych komputerów.

Co więcej chłodzenie serwerowni oraz klimatyzacja Data Center, które oczywiście zależą od lokalnych warunków, może w wielu przypadkach stanowić do 60 % całkowitych kosztów energii. Ze względu na stale rosnące koszty energii, utrzymanie kosztów operacyjnych centrów przetwarzania danych jest jednym z priorytetów ich właścicieli i zarządców.

Stosowanie energooszczędnych systemów klimatyzacyjnych może umożliwić osiągnięcie wartości PUE na poziomie 1,2, co znacznie obniża koszty energii oraz umożliwia spełnienie wysokich wymagań stawianych "zielonym" centrom danych. Ponieważ systemy centrów przetwarzania danych pracują nieprzerwanie przez 365 dni w roku, nieprzerwane i niezawodne odprowadzanie ciepła jest niezbędne do zapewnienia nieprzerwanej pracy.

Efektywna energetycznie klimatyzacja Data Center

Firma Menerga zdobyła uznanie dzięki inteligentnym rozwiązaniom w zakresie wysokowydajnego chłodzenia centrów przetwarzania danych. Rozwiązania Menerga w zakresie klimatyzacji Data Center zapewniają niezawodne usuwanie zysków ciepła przy bardzo niskim poziomie zużycia energii. Jest to możliwe dzięki połączeniu free-cooling'u, chłodzenia adiabatycznego i chłodzenia sprężarkowego. W niskich temperaturach, poniżej 12 °C, free-cooling pokrywa zapotrzebowanie na chłodzenie. Wymaga to fizycznego oddzielenia powietrza procesowego od powietrza zewnętrznego, każde w oddzielnych ścieżkach przepływu (free-cooling pośredni). Przy wyższych temperaturach zewnętrznych centrale Menerga wykorzystują dodatkowo chłodzenie adiabatyczne. Za pomocą pośredniego chłodzenia wyparnego powietrze jest chłodzone przez nawilżanie powietrza zewnętrznego w wymienniku ciepła. Ciepło jest usuwane z powietrza cyrkulującego w pomieszczeniu przez powierzchnię separacyjną rekuperatora.

Istotną zaletą chłodzenia adiabatycznego, która sprawia, że klimatyzacja Data Center jest efektywna jest niskie zapotrzebowanie na energię przy jednocześnie wysokiej wydajności chłodzenia. Umożliwia to wykorzystanie zintegrowanego sprężarkowego systemu chłodzenia (jako trzeciego stopnia chłodzenia) w znacznie ograniczonym zakresie. Ponadto sam układ chłodzenia sprężarkowego może być o wiele mniejszy, dzięki czemu mniejsza jest też ilość czynnika w obiegu chłodniczym.

Rozwiązanie to pozwala znacznie ograniczyć koszty operacyjne poprzez zminimalizowanie kosztów energii. Klimatyzacja Data Center marki Menerga to rozwiązanie na miarę przyszłości, które pozwala oszczędzać cenne zasoby już dziś.

Więcej informacji

Dołącz do nas!