Menerga

Sauny

Istnieje szereg wytycznych dotyczących funkcjonowania ogólnodostępnych saun, które między innymi obejmują pięciokrotną wymianę powietrza na godzinę. Bez systemu odzysku ciepła olbrzymia ilość energii byłaby tracona. W instalacjach o przeznaczeniu komercyjnym przydatne jest zatem ponowne wykorzystanie nadmiaru ciepła, które z reguły jest usuwane na zewnątrz. Możliwe jest wykorzystanie ciepła na cele sąsiednich pomieszczeń lub ponowne wykorzystanie na podgrzew wody.

 

Rozwiązania Menerga :

Dołącz do nas na naszych
kanałach społecznościowych