Menerga

Obrotowy wymiennik odzysku ciepła

OPŁACALNE ROZWIĄZANIE

Systemy klimatyzacyjne z obrotowymi wymiennikami ciepła mogą być dobrą alternatywą dla wymieników polipropylenowych. Przy długości zaledwie 200 mm rozwiązanie to osiągaja sprawność spełniającą wymagania dyrektywy Ekoprojektu na rok 2018, a niskie straty ciśnienia zapewniają niskie zapotrzebowanie na energię elektryczną wentylatorów. Sterowanie stopniem odzysku ciepła poprzez zmianę prędkości obrotu masy akumulacyjnej sprawia, że obejście wymiennika odzysku ciepła nie jest konieczne w trybie swobodnego chłodzenia.

Zalety

1. Zapobieganie przenoszeniu powietrza przez nieszczelność na uszczelnieniu ślizgowym wirnika dzięki odwróconemu układowi ciśnień
2. Sterowanie wydajnością odzysku od 0 do 100 % poprzez regulację prędkości obrotowej wirnika, co eliminuje konieczność stosowania przepustnic obejściowych.
3. Ochrona przed zamarzaniem dzięki stałej redukcji prędkości obrotowej dla ciągłej pracy z odzyskiem ciepła.
4. Minimalna długość urządzenia, nawet przy dużych wydajnościach powietrza
5. Minimalny stosunek kosztów inwestycyjnych do strumienia objętości powietrza w każdym systemie odzysku ciepła objętym dyrektywą w sprawie Ekoprojektu dla przepływu powietrza > 5000 m3 /h
6. Zintegrowany inteligentny system sterowania i regulacji

Dołącz do nas!