Menerga

Glikolowy wymiennik odzysku ciepła

SKUTECZNA SEPARACJA STRUMIENI POWIETRZA
System odzysku ciepła z wymiennikiem glikolowym jest przeznaczony do zastosowań, w których ze względów higienicznych lub bezpieczeństwa konieczne jest skuteczne oddzielenie strumieni powietrza. Dzięki swojej konstrukcji, unika się przenoszenia mas powietrza w procesie odzysku ciepła. W ten sposób spełnia się podstawowe wymagania dotyczące pracy w bardzo wrażliwych obszarach, takich jak laboratoria. Ponadto, urządzenie może być również produkowane w wersji higienicznej, dzięki czemu może być również stosowane wszędzie tam gdzie wymaga się wysokiej jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń zgodnie z normą DIN 1946-4.

Zalety

  1. Całkowite oddzielenie strumieni powietrznych spełnia najsurowsze wymagania higieniczne, np. klasa pomieszczenia 1a.
  2. Możliwość wykonania całkowice oddzielnych jednostek powietrza nawiewnego i wywiewnego
  3. Zabudowana w centrali, zaprojektowana wegług potrzeb, wytornica chłodu na potrzeby urządzenia
  4. Zintegrowana funkcja sterowania wydajnością oraz funkcją swobodnego chłodzenia 
  5. Ochrona przed zamarzaniem podczas ciągłej pracy z odzyskiem ciepła
  6. Zdalna obsługa centrali poprzez 256-bitową zaszyfrowaną chmurę, za pomocą Menerga vicomo
Dołącz do nas!