Menerga


Menerga Adsolair

Heat and cooling recovery
Units with an Adsolair heat recovery system achieve high heat recovery efficiencies and can be used in a wide variety of air conditioning applications. The integrated adiabatic evaporative cooling system allows temperature reductions of over 12 K. An integrated compressor refrigeration system as an additional option increases the cooling capacity of the overall system at high temperatures and allows the dehumidification of outside air. The combination of first-class components with an intelligent control and regulation system guarantees economical operation at all times, while ensuring the highest degree of comfort and availability.

Materiały wideo

Menerga Adconair AdiabaticDXcarbonfree

System chłodzenia zasilany ciepłem 
Nowa technologia klimatyzacji zasilanej ciepłem w wersji AdiabaticDXcarbonfree - zastosowana w sprawdzonej centrali klimatyzacyjnej Adconair - zapobiega wysokiemu zużyciu energii elektrycznej w sezonie letnim. Chłod generowany jest w zamkniętym zintegrowanym module adsorpcyjnym W przeciwieństwie do sprężarkowego układu chłodniczego, do działania urządznenia nie jest potrzebna energia elektryczna, ponieważ układ wykorzystuje ciepło o temperaturze od ok. 60 ° C. Nawet w środku lata zintegrowane chłodzenie adsorpcyjne gwarantuje wyjątkowo niskie temperatury chłodzenia, a zatem pozwala na uzyskanie wysokich współczynników efektywności energetycznej chłodzenia (EER). Woda, wykorzystywana w układzie jako czynnik chłodniczy R718 posiada ma współczynnik ocieplenia globalnego (GWP) równy zero. W przeciwieństwie do innych naturalnych czynników chłodniczych, nie jest łatwopalna ani toksyczna.

Menerga Adconair AdiabaticzeroGWP

Chłodzenie powietrzem nawiewanym bez układu sprężarkowego
Menerga udowadnia, że skuteczne chłodzenie może odbywać się bez sprężarkowych układów chłodzenia. Jest to możliwe dzięki nowej, neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla technologii chłodzenia AdiabaticzeroGWP, opartej na sprawdzonej centrali klimatyzacyjnej Adconair. Ten hybrydowy system chłodzenia wyparnego niezawodnie chłodzi gorące letnie powietrze zewnętrzne nawet do 18 ° C. Dzięki połączeniu technologii pośredniego adiabatycznego chłodzenia wyparnego z chłodzeniem punktu rosy - połączonych po raz pierwszy przez Menergę w jednej centrali wentylacyjnej - możliwe jest odprowadzanie dużych obciążeń termicznych poza klimatyzowane pomieszczenia i zapewnienie stałych niskich temperatur powietrza nawiewanego.

Menerga Resolair

 

Regeneracyjny odzysk ciepła
Regeneracyjny system odzysku ciepła Resolair osiąga najwyższą wydajność przy minimalnych spadkach ciśnienia. Charakteryzują się one zarówno wysoką sprawnością cieplną, jak i wysoką wydajnością elektryczną. Zintegrowany układ chłodniczy ze sprężarką zwiększa wydajność chłodzenia całego układu w wysokich temperaturach (dostępne jako opcja dodatkowa). Połączenie najwyższej klasy komponentów z inteligentnym systemem sterowania i regulacji gwarantuje ekonomiczną pracę przez cały czas, zapewniając jednocześnie najwyższy poziom komfortu i dostępności.

Informacje o Menerga 

Poznaj siedzibę oraz zakład produkcyjny Menerga zjadujące się w in Mülheim an der Ruhr:

Menerga at ISH 2017

Wszystkie nasze rozwiązania, segmenty rynku i ogólne informacje o firmie zostały przedstawione w ciekawy sposób na interaktywnych stołach dotykowych na stoisku Menerga na targach ISH 2017. Kolejną atrakcją były okulary rzeczywistości wirtualnej, dzięki którym można było odkryć animację 360 ° naszej najnowszej neutralnej dla klimatu technologii chłodzenia „Menerga Adconair AdiabaticzeroGWP”. Zobacz naszą prezentację na ISH 2017 z naszym ISH po filmie.

Menerga AdconairzeroGWP VR

Zobacz film w wirtualnej rzeczywistości na temat nowej technologii chłodzenia neutralnego Menerga AdconairzeroGWP .

Manager TV - Menerga

Dołącz do nas!