Menerga

Menerga Psychrometric Chart

Interaktywne oprogramowanie do obliczeń za pomocą wykresu h,x.

Program Menerga Psychrometric Chart jest to oprogramowanie do szybkiego i precyzyjnego graficznego i liczbowego przedstawiania wszystkich procesów termodynamicznych wilgotnego powietrza.

Szczegółowy opis i oprogramowanie znajdą Państwo na stronie www.hx-diagramm.de.

Dołącz do nas!