Menerga

Trisolair

REKUPERATIV VARMEGJENVINNING MED 3 TRINNS VARMEGJENVINNER
Menerga-løsninger med Trisolair varmegjenvinner oppnår de høyeste varmegenvinningsgraden ved lav til middels luftstrømmer og kan brukes fleksibelt. På grunn av sin kompakte design er enhetene spesielt egnet for renovering. Et ekstra alternativ er det integrerte kompressordrevne kjølesystemet. Det øker kjøleeffekten av hele systemet ved høye temperaturer, og tillater også avfukting av uteluften.

Fordeler

  1. Ytelsen for den doble krysstrømsvarmeveksleren ved faktisk installasjon målt i henhold til EN308 av  TÜV NORD
  2. Mikrobiologisk ufarlig og korrosjonsfri polypropylen
  3. Trykkstabil for trykkforskjeller opp til 10.000 Pa
  4. 100% tett pga en spesiell limingsprosess
  5. Rengjør helt til kjernen i henhold til VDI 3803, VDI 6022, DIN EN 13053
  6. Behovssyrt avriming.
  7. Integrert, ErP-kompatibelt bypass spjeldsystem
Følg oss på våre sosiale kanaler