Menerga

ThermoCondCF for offentlige svømmehaller

Svømmehallsavfukter med motstrømsvarmeveksler for offentlige svømmehaller

Menerga-løsninger med ThermoCondCF varmegenvinningssystem oppfyller alle kriteriene som kreves for avfukting av svømmebassenget ved hjelp av smart teknologi med maksimal energieffektivitet. ThermoCondCF bruker en motstrømsvarmeveksler laget av korrosjonsfri, mikrobiologisk ufarlig polypropylen. Takket være en ekte motstrømning på 80% oppnås e varmegjenvinningsgrad på mer enn 95% med bare 150Pa trykkfall. På grunn av den høye varmegjenvinningsgraden er det mulig å avfukte svømmehallen med uteluft på et nesten ventilasjon/varme-nøytralt vis. Et integrert bypass minsker trykkfallet ved bypass-drift i begge luftveiene.

Kravene i EUs ekodesigndirektiv 1253/2014 oppfylles med enkelhet med dette varmegjenvinningsystemet. Dessuten muliggjør konstruksjonen av den installerte varmeveksleren inspeksjon, desinfeksjon og rengjøring i henhold til VDI-direktiv 6022.

Med varmegjenvinningsystemet ThermoCondCF for offentlige svømmehaller avfuktes luften utelukkende med frisk uteluft. Denne typen avfukting reduserer under bad- og nattdrifts lukt og eventuelle fordampede biprodukter fra desinfeksjon av svømmehallen.  

Det integrerte styringssystemet sikrer at det kun er den uteluften som trengs for avfukting av svømmehallen som blandes inn. Den laveste mengden uteluft som anbefales av VD-direktiv 2089 ark 1 underskrides likevel ikke. For å styre ute- og returluften anvendes uavhengige og kontinuerlig regulerende spjeldsystem. Gjennom en optimal plassering av spjeldene minimeres driftskostnadene ytterligere.

Den perfekte interaksjonen mellom all den teknikken som er innebygd i aggregatet garanterer ett lavt energibehov på kun 80 - 86 W/kg avfuktningseffekt.

Til og med under avrimingsdrift sikres en kontinuerlig varmegjenvinning uten å avbryte tilførselen av friskluft, så aggregatets integrerte vannbårne varmebatteri kan dimensjoneres så lite som mulig.

Strømningsregulering (Fluksregulering) sikrer at luftmengden i til- og fraluften holdes konstant i alle driftssituasjoner. Så kan strømningstilstanden holdes på samme nivå, hele tiden. Risikoen for kondens i svømmehallens tak kan dermed praktisk talt elimineres.

Aggregatets oppbygging oppfyller kuldebroklasse TB1 i henhold til DIN EN 1886. Dermed forhindres kondens på et pålitelig vis på steder med høy luftfuktighet, som for eksempel i bassengområdet.

Styrings- og kontrollsystemet omfatter ikke bare reguleringen av mengden uteluft og luftstrøm. Det gir og en mengde overvåkningsfuksjoner, sånn som overvåkning av tilgjengelighet og effektiviteten hos aggregatet og overvåkning av trykkfall.

 

Tilvalg underkjøler

Selv med ved det beste varmegjenvinningsystemet vil det frigjøres en stor del varmeenergi fra svømmehallens avtrekksluft til omgivelsene. En av grunnene er den høye andelen latent termisk energi (fuktighet).

I henhold til DIN 19643 kreves det en friskvannmengde på 30 liter per badene. Temperaturnivået på friskvann er vanligvis 10-15 grader. Det er derfor hensiktsmessig å bruke varmen fra fraluftens overskuddsvarmeenergi for oppvarming av friskvannet til 28 grader.

Alternativt kan ThermoCondCF varmegjenvinningsystemet utstyres med en underkjøler for å øke effektiviteten i hele systemet.

 

 • Avfukter, ventilerer og varmer opp
 • Korrosjonsfri veksler av polypropylen resistent mot svømmehallsluft og desinfeksjonsmiddel
 • Varmegjenvinningsgrad på mer enn 95% med bare 150Pa trykkfall
 • Behovsstyrt avriming
 • Tostegs filtrering av tilluften i alle driftsmoduser
 • Integrert vannbårent varmebatteri for å dekke overføringsvarmetap
 • Belastningsavhengig flytinnstilling
 • Kontinuerlig justering av uteluftmengden for avfukting
 • Kontinuerlig regulering av returluftvarmes-spjeld
 • Avfukting med uteluft, selv i nattdrift
 • Minimum spesifikt strømforbruk med 80 til 86 W/kg avfuktingseffekt
 • Aggregatspesifikke krav for VDI 2089 er oppfylt
 • Nøye kvalitetskontroll med testkjøring på fabrikken
 • Fjernovervåkning via 256 bit kryptert skytjeneste via Menerga Vicomo

 

Følg oss på våre sosiale kanaler