Menerga

Hybritemp

KOMPAKTE VANNKJØLERE FOR FOR PROSESS OG KLIMAKJØLING
Kaldtvannskjøling er tilgjengelig på mange forskjellige områder. Det brukes til å transportere overflødig varme fra områder med høy varmebelastning, kjøling i industriell produksjon eller ventilasjon av bygninger for å nevne noe. Menerga-løsninger med Hybritemp-varmegjenvinning er optimalt tilpasset disse kravene. Dette «Alt i ett» -aggregatet er lite og kompakt og gir effektiv kjøling. Kjølekomponenter som må installeres på eller på toppen av bygningen er ikke nødvendig - noe som reduserer de totale investeringskostnadene drastisk. Sikkerhet for planleggingen: Hybritemp-varmegjenvinner oppfyller kravene fra 01.01.2018, forordning (EU) 2016/2281 om Ecodesign-direktivet 2009/125 / EG for kjøleprodukter og prosesskjølere med høye driftstemperaturer.

Fordeler

  1. Mer enn 2 MW kjølekapasitet helt integrert byggingen.
  2. Integrert adiabatisk kjølesystem med kjøleenhet for minimal startstrøm.
  3. Dampfri drift ved å varme kjøletårnets avluft.
  4. Periodisk vannbytte med total tømming av kjøletårnets tank fir å minimere risikoen for bakterievekst.
  5. Maksimal effekttetthet - i kW kjøleytelse pr. M² fotavtrykk
  6. Minimal luftflyt (m³/h per kW (kyla))
  7. Luftkjølt kondensator i kjøletårnets avluft øker kjølekapasiteten med opp til 20%
  8. 100% lufttett igjennom limede sømmer og trykkbestandig opp til 3000 WS takket være en spesiell bindingsprocess.
Følg oss på våre sosiale kanaler