Menerga

Batterigjenvinner

STRIKT SEPARASJON AV LUFTVEIER
Varmegenvinningssystemet med løp rundt spolen er designet for situasjoner der en streng separasjon av luftveien er nødvendig av hygieniske eller sikkerhetsmessige årsaker. På grunn av utformingen unngås en partikkeloverføring ved varmegjenvinning. Det grunnleggende kravet til drift i svært følsomme områder som laboratorier er således gitt. I tillegg kan enheten også produseres i en hygienisk versjon, slik at den også kan brukes i situasjoner med de høyeste kravene til inneluftkvalitet i henhold til DIN 1946-4.

Fordeler: 

  1. Fullstendig adskillelse av luftbanene oppfyller de strengeste hygieniske kravene, f.eks. romklasse 1a
  2. Separat, desentralisert installasjon av returluft- og tilluftsaggregater mulig.
  3. Egen individuell produksjon av DX-kjølesystemet
  4. Integrert styringsfunksjon for effektregulering og fri kjøling.
  5. Frostbeskyttelse for kontinuerlig varmegjenvinning
  6. Eksternt vedlikehold via 256-bit kryptert sky, med Menerga Vicomo
Følg oss på våre sosiale kanaler