Menerga

Adsolair

KJØLING UTEN STRØM

Menerga-løsninger med en Adsolair varmegjenvinner oppnår høye varmegenvinningsgrader og kan brukes fleksibelt innen luftbehandling. Med den integrerte fordamperkjølingen kan temperaturen senkes med mer enn 12 K. Et ekstra alternativ til løsningen er det integrerte kompressordrevne kjølesystemet. Det øker kjøleeffekten av hele systemet ved høye temperaturer, og gjør det dessuten mulig å avfukte. Komponenter av høy kvalitet kombinert med smart styring og regulering sikrer alltid en økonomisk drift med det beste komfortklimaet.

 

Fordeler:

  1. Automatic heat exchanger cleaning throughout the entire heat-recovery surface by programming of rinse cycles, rinse duration, and rinsing-agent dosing
  2. Stor lamellavstand for enkel rengjøring, i henhold til VDI 3803, VDI 6022, DIN EN 13053
  3. Behovsstyrt avrimingsfunksjon
  4. Bruk av hele enhetens dybde for installasjon av varmegjenvinning er mulig ved å ordne bypass-kanalene over og under varmegenvinneren
  5. Termodynamisk luftstrømsbypass reduserer trykkfallet i bypassoperasjonen på begge luftveiene
  6. Bruk polypropylen, som er mikrobiologisk ufarlig og korrosjonsfritt
  7. Trykkstabil for trykkforskjeller opp til 10.000 Pa
  8. 100% lekkasjefri grunnet spesiell limingsprosess
  9. Ytelsesdata for motstrømsvarmeveksleren målt av TÜV NORD i faktisk installasjonssituasjon og i samsvar med EN 308
  10. Over 25 års erfaring fra produksjon av varmegenvinningssystemer laget av polypropylen

Mulige tilvalg:

Følg oss på våre sosiale kanaler