Menerga

Adconair AdiabaticzeroGWP

Fluorkarbon-fri tilluftskjøling

Menerga beviser at effektiv kjøling kan foregå uten kompresjonskjølesystemer. Dette er mulig med vår nye karbonnøytrale AdiabaticzeroGWP-kjøleteknologi, basert på det velprøvde Adconair-varmegenvinningssystemet. I dette tilfellet avkjøles den varme sommerluften kontrollert ned til 18 ° C med et fordampningssystem i hybriddesign. Ved kombinasjon av teknologiene for indirekte adiabatisk fordampningskjøling og duggpunktkjøling - kombinert for første gang av Menerga i en luftbehandlingsaggregat - kan store mengder overskuddsvarme også slippes ut fra luftkondisjonerte rom og konstant lave tilluftstemperaturer garanteres.

  • Evaporativ kjøleeffekt> 100% (i forhold til den fraluftens våttemperatur)
  • Høy ytelse selv ved høye utetemperaturer
  • Høy ytelse, selv med svært høye interne termiske belastninger
  • Kjøling av uteluft med opptil 16K mulig
  • Ingen behov for et konvensjonelt kjølesystem, dette gir betydelig bedre CO2-balanse
  • Maksimal effektivitet ved varmegjenvinneren med minimalt trykkfall
  • Lavt vannforbruk gjennom et sirkulerende vannsystem
  • Bruk av kondens til adiabatisk drift
Følg oss på våre sosiale kanaler